Green Power Plus Klimaatneutraal
Schoner, zuiniger, beter!

Wat levert het op?
Een van de facetten milieubewust of duurzaam ondernemen is inzicht. Het inzichtelijk maken van brandstofverbruik is zo een punt. Hoe kunnen we brandstof besparen? Er zijn een aantal manier om brandstof te besparen. Denk daarbij aan de bandendruk. Door de juiste bandendruk verbruik je minder brandstof en de banden gaan langer mee. Het nieuw rijden of het nieuwe draaien, eigenlijk een bewuste rijstijl wat zeker bijdraagt tot brandstofbesparing. Daarnaast geeft het ook een besparing op banden en remmen! Met de toevoeging van Green Power Plus aan de dieselbrandstof is er een besparing te halen van 6,5%, www.greenpowerfuels.nl/referentie/. Green Power Plus zorgt niet alleen voor een besparing van de brandstof maar het reinigt ook de motor en het voorkomt bacteriegroei en zo vervuiling in de brandstof. Schone brandstof en een schone motor zorgen voor een reductie van NOx, fijnstof en CO2.

HET DUURZAAM/MILIEUBEWUST ONDERNEMEN EN DAARMEE HET BESPAREN VAN BRANDSTOF STAAT GELIJK AAN HET REDUCEREN VAN CO2-EMISSIE.

Wat levert het nog meer op?
Met Green Power Plus is een besparing van brandstof en dus C02 reductie van 6,5% te halen. Deze besparing is inzetbaar voor bv de footprint, MVO, prestatieladder en het Leen & Green traject.

Met Green Power Plus Klimaatneutraal gaan we een stap verder. De CO2 emissie die overblijft na reductie mag gecompenseerd worden. Dit doen we met Gold Standard compensatie tickets. Het is mogelijk om tot 100% CO2 neutraal te compenseren. Met een gevalideerd certificaat wordt uw milieu-inspanning gecertificeerd. Dit certificaat is weer inzetbaar voor bv de footprint, MVO, prestatieladder en het Leen & Green traject.

Levert het nog meer op?
100% klimaatneutraal is mogelijk door de inzet van biodiesel en compensatie. Biodiesel kost ongeveer 20% tot 25% meer dan gewone dieselbrandstof. Green Power Plus Klimaatneutraal kost maar een fractie meer dan gewone dieselbrandstof.

ALLE VOORDELEN VAN EEN KLIMAATNEUTRALE BRANDSTOF EN HET BESPAART OOK IN UW PORTEMONNEE!